Koppod'Oro Zoranta Zenna
(Tsarevich iz Slavnoi Stai & Koppod'Oro Boaditseya)
whelped: 21.09.2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 • Champion of Russia
  Young Champion of Russia
  Champion of RFLS
  Candidate for Champion of OANKOO
  3-J, JCCC, 3-BJ,
  2-BS, CCC, 2-CAC
  OKD-1, TPR-1
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hosted by uCoz