Koppod' Oro Boaditseya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Koppod' Oro Zoranta Zenna, Koppod' Oro Boaditseya, Koppod' Oro Zamir Zando
 
6,5m
Koppod' Oro Zamir Zando
(Tsarevich iz Slavnoi Stai & Koppod' Oro Boaditseya)
 
6,5m
9,5m
Koppod' Oro Zoranta Zenna
(Tsarevich iz Slavnoi Stai & Koppod' Oro Boaditseya)
Young Champion of Russia,
6,5m
11m
Koppod' Oro Zolotko Zolta
(Tsarevich iz Slavnoi Stai & Koppod' Oro Boaditseya)
Champion of Russia, Young Champion of Russia,
11m
Koppod'Oro Zagadka Zandi
(Tsarevich iz Slavnoi Stai & Koppod' Oro Boaditseya)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hosted by uCoz