Koppod'Oro Zolotko Zolta
(Tsarevich iz Slavnoi Stai & Koppod'Oro Boaditseya)
whelped: 21.09.2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 • Champion of Russia,
  Champion RFLS
  Young Champion of Russia,
  Candidate for Champion RFSS
  Multi Winner, 6-CAC, 3-JCAC,
  4-BOS, 2-JCCC, BOB, CC
  4-JBOB, Best Puppy
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hosted by uCoz